กำลังปรับปรุงระบบ

www.busforex.com

ประกาศเพิ่มเติม

 

ในการแข่งขัน Real ครั้งที่ 2 ที่จบไปแล้วนั้น จะประกาศผลอย่างเป็นทางการต่อไป

 

การแข่งขันเทรด Demo ครั้งที่ 5 กำหนดการแข่งขันใหม่เป็นดังนี้

1. ขยายเวลาลงทะเบียนต่อไปถึงวันที่ 23 พฤษภาคม

2. วันแข่งขันยังคงเดิมคือ 17 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน

 

Thank you