สรุปผลการแข่งขันเทรด Real 2 #XM

neonidasfa
Thailand
Gain
46.68
Profit
23.34
Account
18221279
Investor password
Demori02
Server
XMGlobal-Real 18
Katay
Thailand
Gain
15
Profit
7.5
Account
18208266
Investor password
RBusforex2
Server
XMGlobal-Real 18
Zang
Thailand
Gain
2.28
Profit
1.14
Account
18221695
Investor password
XMbusforex12345
Server
XMGlobal-Real 18